Kunne du tenkte deg å være med å utvikle Bjertnestunet?
Bidra
Hva er viktig for deg? Har du noen ønsker? Noe du savner?
Navn
Email
Mobil
Emne
Ønsker eller ideer