Bjertnestunet
velforening
Bjertnestunet velforening
Bjertnestunet Velforening ble stiftet i 2014. Foreningens formål er å eie, forvalte og vedlikeholde foreningens eiendom på Bjertnestunet i Nes kommune, Akershus. Herunder veier med belysning og fellesareal av alle slag, samt fremme bomiljøet i området.
Alle eiere av bebygde tomter på Bjertnestunet har rett og plikt til medlemskap i velforeningen. Utøvelse av medlemsrettigheter er betinget av at forfalt medlemskontingent er betalt.
Årskontingent for 2017: kr 2 000,- pr eiet boenhet. Neste års kontingent besluttes av årsmøtet, som avholdes hvert år i mai – juni.
Båtforening: Vi har en egen båtforening, med en båthavn som en del av Bjertnestunet`s egen strandlinje. Ta kontakt med velforeningen, om du ønsker mer informasjon.
Medlemmene har lik rett til å benytte foreningens eiendom til det den er beregnet eller vanlig brukt til.
Kari Amby Røine Hegerstrøm - Styreleder
Ben Dyfrin - Nestleder
Anny Nielsen - Kasserer
Tun Eiendom har et varamedlem i styret, så lenge selskapet eier områder til utbygging.
Om du har spørsmål, ta kontakt med velforening sitt styre på: e-post:
bjertnesvel@gmail.com
Kari Amby Røine Hegerstrøm (styreleder)
«Jeg har bodd her siden 2014 sammen med mann og 3 gutter i grunnskolealder. Til daglig jobber jeg som HMS- og beredskapsrådgiver ved Universitetet i Oslo, og pendler til Oslo med tog. Er opprinnelig fra Eidsvoll. Vi flyttet til Bjertnestunet fra Lillestrøm for å gi ungene en tryggere og roligere oppvekst. Og så var det godt å flytte inn i nybygd hus hvor man slipper å rehabilitere og konstant holde på med arbeider på huset. Vi har fått mer tid til familien. Vi er en aktiv familie som liker å bruke turmulighetene vi har rett utenfor døra, samtidig som guttene holder på med organisert idrett som fotball, håndball og skyting. Vi er alle aktive fiskere, og driver med jakt. Miljøet på feltet er trygt og godt, trenger du hjelp, er ikke naboen langt unna og hjelper gjerne. Vi har fått mange flere venner her enn vi hadde etter 10 år i Lillestrøm.»
Kari Amby Røine Hegerstrøm
Mobil: +47-934 28 689
Adresse: Snekkervegen 27
Ben Dyfrin (nestleder)
«Kari og jeg har bodd her siden 2013. Vi har begge voksne barn ogflyttet til Bjertnestunet for å komme nærmere ett av våre barn og barnebarn. Vi møtte et inkluderende nærmiljø og har fått gode naboer som også er blitt våre venner her på Bjertnestuet. Jeg har nettopp fått ny jobb i Meditrans i 2016 etter 33 år i politiet, hvorav de siste på Gardermoen politistasjon. Når jeg kjører pasienttransport, hører jeg av og til klage over flystøy fra hovedflyplassen på Gardermoen. Dette gjelder områdene rundt på Romeriket. Da er det fint å komme hjem til stillheten og roen på feltet. Den eneste støyen vi har, lager vi selv. Og noe støy synes vi det må være, dette er musikk og gitarspill fra naboer, grillfester i nabolaget o.l. Kari og jeg finner roen med skogen, elva og stillheten her. Samtidig er det ikke langt til Årnes, bare 6 min med bil, Gardermoen, 30 min med bil, eller til New York, bare 8 t og 30 min. Det er fantastiske muligheter for turer i skog og mark, mange flotte sykkelløyper både i skogen og langs vei. Bjertnesturnet ligger like inntil Oldtidsveien og Den Wingersk Kongevei.»
Anny Nielsen (kasserer)
«Frank og jeg flyttet hit fra Gjerdrum høsten 2009. Det var bare 3-4 hus her da vårt kom på plass - nå har området utviklet seg til en hyggelig, liten ”landsby”, og et flott sted å bo. Vi er begge pensjonister og nyter en god, og til dels herlig-travel hverdag. Akkurat slik vi liker det. Jeg synes det er interessant og givende å kunne bidra litt til fellesskapet ved å sitte i styret. Livet på Bjertnestunet passer oss utmerket. Det er akkurat nære nok til alt vi driver med, og så kan vi trekke oss tilbake, og nyte roen og freden når vi ønsker det. Her har vi fin utsikt, vi nyter å se elva og landskapet, og endringene i årstidene – og en gang i blant ser vi også elg og rådyr fra vinduene våre. Vi har valgt å bo på ett plan, og vi har lagt til rette for at vi kan bo her i mange, mange år. Huset er praktisk og lett stelt og akkurat passe for oss to, samtidig som vi har god nok plass til familie og barnebarn på besøk og overnatting.»